CARDUL LONGAVIT

Programul de Fidelizare Cardul LONGAVIT se adresează persoanelor fizice cu vârsta peste 18 ani.

Poate fi membru al programului de fidelizare Cardul LONGAVIT orice persoană fizică care a împlinit 18 ani. La program se poate participa doar prin completarea şi semnarea formularului de înscriere, inclusiv a secţiunii care cuprinde datele copilului/copiilor şi prin semnarea acestuia. Formularele de înscriere sunt accesibile în farmacia noastră.

Participanţii sunt obligaţi să completeze integral formularul de înscriere, cu date reale, precum şi toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere: Nume, Prenume, CNP, Dată Naştere, Gen, Localitate, Stradă, Număr, Judeţ/Sector, Telefon, Email, Semnătură, precum și datele referitoare la copii (Nume, Prenume, Sex, Dată Naștere).

Formularul de înscriere în program se completează şi se predă în farmacia LONGAVIT în care a fost completat. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete ori eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea folosirii punctelor acumulate pe card şi imposibilitatea accesului la discount-uri.

Formularul pentru obținerea Cardului de Fidelitate LONGAVIT conţine şi un câmp de acord pentru abonare la Newsletter. P

rin bifarea căsuţei Sunt de acord să mă abonez la Newsletter, participantul, în calitate de persoană vizată conform Legii 677/2001, îşi exprimă acordul pentru primirea, prin e-mail şi/sau prin poştă/curier, de la S.C. LONGAVIT S.R.L., a ofertelor, promoţiilor, mesajelor publicitare şi de marketing cu privire la activitatea desfăşurată de societatea noastră.